CR 400DS, 2001

Pris: - SÅLD -SEK

Beskrivning

 

Specifikationer CR 400DS, 2001 (NB! Specifications in English follow further down the page!)

 

År:  2001

Skrov nr. 19

Mått: 12,05 x 3,55 x 1,80

Depl: 7800 kg

Köl:   3300 kg, bly

 

Utrustning:

 

Motor el m.m. :

 

Yanmar 4JH3E, 4-cyl diesel, 57 hkr. (årlig service sedan ny)

Saildrive

Tre-bladig folding, 2014

Bälg ej bytt men inspekterad 2018

Bogpropeller Sleipner SE80, 2014

Motortimmar 1050. Mätare fungerar

Landström med laddare 40A

Batterier 3 x 75Ah förbrukning + start 75Ah, 2016

Batterimonitor NASA BM1, 2011

Solcell 60W inkl regulator, 2016

Diesel 200 liter, RF tank

Vatten 300 liter, RF tank

Septitank med däckstömning

 

Rigg och segel:

 

Seldénrigg med dubbla spridarpar

Rullmast, 2010

Furlex

Rodkick

Stor och genuafall bytta 2016

Fotblock, 2015

Lundh Sails Vertech, storsegel med stående lattor, 2016

Lundh Sails, Vertech, genua 140%, 2016

Stormsegel, stor + fock (ej använda)

Chute, 2005

 

Navigation:

 

Raymarin ST60 tri-data (ekolod 2014)

Raymarin ST60 vind

Raymarin C127 plotter, 2014

Raymarin radar, 2014

Raymarin EV-200, autopilot, 2016

Navtex, NAV6 V2, 2015

Simrad VHF

 

Inredning:

 

Mahognyinredning av högsta Orust-klass

Textilier bytta 2015 i perfekt skick

Två kabiner

Webasto 5kW värmare med utlopp i alla utrymmen

Toalett med dusch

Varmvattenberedare 40 liter

Keramisk vattenrening Seagull IV

Kylbox Isotherm med kompressor

Förberett för extra kyl/frysbox

LED-belysning

Gasolspis med ugn

Gasolvakt och elektrisk avstängning

Ocean-Air solskydd

Myggnät

 

Övrigt:

 

Teakdäck

Lofrans elektrisk ankarvinsch i fören, (motor och elektronik) 2014

25kg ankare och 55m kätting

Sleipner, elektriskt ankarspel i akter med 20kg Rocna, 2014

Sprayhood och sittbrunnskapell

Epoxybehandlad 2010. (enl. uppgift från första ägaren)

2 ägare.

Radarreflektor

Livboj + sling

Livflotte

Fendrar och förtöjning

 

m.m.

 

 


Specifications CR 400DS, No. 19, 2001

 

L x B x D:: 12,05 x 3,55 x 1,80 Depl: 7800 kg

Keel: 3300 kg, lead

 

Engine, elctricity etc:

Yanmar 4JH3E, 4-cyl diesel, 57 Hp (yearly service since new)

Saildrive

Three blade folding, 2014

Rubber seal not changed. Inspected in 2018

Bow thruster Sleipner SE80, 2014

Engine hours 1050.

Shore power with charger 40A

Batteries 3 x 75Ah domestic + start 75Ah, 2016

Battery monitor NASA BM1, 2011

Solar panel 60W incl regulator, 2016

Fuel 200 liters

Water 300 liters

Black water tank with deck emptying

 

Rigging and sails:

Seldén rigging with double pairs of spreaders.

Furl-in mast, 2010

Furlex

Rodkick

Haylards 2016

Lundh Sails Vertech, laminate reinforced main sail, 2016

Lundh Sails, Vertech, laminate reinforced genua 140%, 2016

Storm sails , main and jib (not used)

Chute, 2005

Navigation:

Raymarine ST60 tri-data (deep 2014)

Raymarine ST60 wind

Raymarine C127 plotter, 2014

Raymarine radar, 2014

Raymarine EV-200, autopilot, 2016

Navtex, NAV6 V2, 2015

Simrad VHF

Accommodation:

Mahogny interior, buillt with the higest quality demands.

Textiles from 2015

Two cabins


Webasto 5kW heater with outlest in all cabins

Head with shower

Manual toilet

Boiler40 liter

Ceramic water cleaning Seagull IV Fridge Isotherm

Prepared for extra fridge/freezer LED-lights

Gas stove with oven

Gas guard wit electric shout down. Ocean-Air sun protection

Mosqito nets

 

Equipment:

Teak deck

Lofrans electric anchor winch in front, (engine and electronics from 2014)

Anchor 25 kg with 55 meters of chain

Sleipner, electric anchor winch in aft with 20kg Rocna, 2014

Sprayhood and extension

Epoxy treated in 2010. (information from first owner)

Radar reflector

Life bouy + sling

Life raft

Fenders and ropes.